Probacja

Probacja Braci naszej Konferencji przygotowującej Ich do złożenia Profesji Uroczystej w Zakonie Braci Mniejszych odbędzie się w dniach 28 czerwca - 12 lipca b.r. w Dursztynie. Przyjazd wieczorem 28.06, wyjazd 12.07 rano. 

Niedziele i czwartki - dni bez wykładów. W inne dni:

30.06 - o. Edmund Urbański - "Podstawy Biblijne ślubów zakonnych"

1.07 - o. bp. Damian Muskus OFM

2.07 - o. Dymitr Żeglin - Misje Franciszkańskie.

4.07 - o. Nikodem Gdyk - Komisariat Ziemi Świętej

5.07 - mgr Ewa Kosińska - Dojrzałość do składania ślubów zakonnych.

7.07 - o. Jozafat Gohly - Duszpasterstwo Specjalistyczne - misje ludowe, rekolekcje.

8.07 - br. Rafał Gorzołka - Dzieło Miłosierdzia dla ubogich

9.07 - o. Arkadiusz Czaja - Prawo Zakonne

Otoczmy tych naszych Braci pamięcią i wsparciem modlitewnym.

Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP