Dokumenty kościoła

Jan Paweł II – Pastores Dabo Vobis

Jan Paweł II – Vita Consecrata

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Rozpocząć na nowo od Chrystusa

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego – Życie braterskie we wspólnocie – Congregavit nos In unum Christi amor

Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP