Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej