Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela