Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna