Dokumenty zakonu
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi