Dokumenty zakonu
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela