Dokumenty zakonu
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej