Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava