Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła