Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP