Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP