Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi