Junioryści 2017
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava