Junioryści 2017
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi