Junioryści 2017
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela