Probacja 2016 / Toruń
Kuria Generalna
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela