Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna