Probacja 2016 / Toruń
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi