Probacja 2016 / Toruń
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka