Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni