Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni