Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna