Probacja 2016 / Toruń
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP