Probacja 2016 / Toruń
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela