Spotkanie juniorystów 2016
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela