Spotkanie juniorystów 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka