Spotkanie juniorystów 2016
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka