Warsztaty 2017
Kuria Generalna
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Provincie sv. Vaclava