Warsztaty dla formatorów 2018
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła