Warsztaty dla formatorów 2018
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela