Warsztaty dla formatorów 2018
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Kuria Generalna