Warsztaty dla formatorów 2018
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi