Warsztaty dla formatorów 2018
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi