Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka