Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi