Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła