Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela