Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Bernardyni
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava