Warsztaty dla formatorów / Duszniki 2016
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi