Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni