Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Michała Archanioła
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP