Warsztaty dla przełożonych 2016
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava