Warsztaty dla przełożonych 2016
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP