Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni