Warsztaty dla przełożonych 2016
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna