Warsztaty dla przełożonych 2016
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła