Warsztaty dla przełożonych 2016
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Matki Bożej Anielskiej