Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Św. Jadwigi
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava