Warsztaty dla przełożonych 2016
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni