Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP