Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna