Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Bernardyni