Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava