Prowincja Św. Franciszka
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava