Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP