Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Michała Archanioła