Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincie sv. Vaclava