Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Kuria Generalna
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Matki Bożej Anielskiej