Prowincja Św. Franciszka
Bernardyni
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela