Prowincja Św. Jadwigi
Kuria Generalna
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Franciszka