Prowincja Wniebowzięcia NMP
Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Franciszka