Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Bernardyni