Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela