Kronika
SPOTKANIE Z ZARZĄDEM GENERALNYM
2017-06-22

Dnia 22.06.2017 r. na Górze św. Anny odbyło się spotkanie braci formacji początkowej naszej Konferencji  z ZARZĄDEM GENERALNYM.

 

Ramowy plan spotkania

15.00 Spotkanie z Zarządem Generalnym

18.00 Wspólnotowa Msza św.

19.00 Kolacjo-rekreacja

 

 

Spotkanie juniorystów 2017
2017-06-09

Doroczne spotkanie braci juniorystów Konferencji Północnosłowiańskiej miało miejsce na Słowacji w dniach 6-9.06.2017 r. w miejscowości Dolny Smokoviec 19. Tematem przewodnim spotkania były relacje we wspólnocie braterskiej. Prelegentem był o. dr Sergiusz Bałdyga OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP. 

 

 PLAN

 

Wtorek 6.06

 

18.00 - Przyjazd

 

19.00 - Kolacjo-rekreacja

 

 

 

Środa 7.06

 

7.00 Msza św. z jutrznią

 

8.00 Śniadanie

 

9.00 Warsztaty: Wartość braterskich relacji (o. dr Sergiusz Bałdyga OFM)

 

13.00 Obiad

 

14.30 Wycieczka do Wysokich Tatr (z Štrbské Pleso do Popradské pleso)

 

18.30 Nieszpory z Godz. czytań

 

19.00 Kolacja

 

20.00 Rekreacja

 

 

 

Czwartek 8.06

 

07.30 Jutrznia z Godz. czytań

 

08.00 Śniadanie, Kawa

 

09.00 Konferencja ascetyczna (o. Augustyn Feliszek OFM)

 

09.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi

 

11.00 Msza św., Modlitwa w ciągu dnia

 

12.00 Obiad

 

13.00 Zwiedzanie zamku w Spiszu - jednego z największych zamków w Europie.

 

19.30 Kolacja, rekreacja

 

 

 

Piątek 9.06

 

7.30 Jutrznia z Godz. czytań

 

8.00 Msza św

 

8.45 Śniadanie i kawa

 

10.00 Wyjazd

 

Warsztaty dla formatorów 2017/Warszawa
2017-04-28

Tegoroczne warsztaty dla formatorów z Konferencji Północnosłowiańskiej OFM odbyły się w Warszawie. Miejscem spotkania braci odpowiedzialnych za formację był klasztor franciszkanów przy ul. Modzelewskiego (Prowincja Matki Bożej Anielskiej). Tematyka warsztatów dotyczyła fenomenu kryzysów w życiu zakonnym oraz kryteriów dojrzałości religijnej.

Prowadzącym warsztaty było. dr Mateusz Hinc OFMCap, psycholog i psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich wykładający psychologię w seminariach duchownych kapucynów, paulinów, w Studium Psychologii i Psychoterapii SPCh w Warszawie, a także w Szkole dla Spowiedników. Oprócz braci posługujących w Polsce uczestnikami tego formacyjnego spotkania byli również bracia ze Słowacji. 

Rekolekcje dla formatorów 2016 /Kalwaria Zebrzydowska
2016-11-21

Rekolekcje dla formatorów Konferencji Pólnocnosłowiańskiej OFM odbyły się w dniach 21-26 listopada w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tegorocznym rekolekcjonistą był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, teolog moralistaczłonek członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, były mistrz nowicjatu, ojciec duchowny seminarium i junioratu, rektor WSD OFMCap w Lublinie, były wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych, prodziekan Wydziału Teologii KUL oraz prorektor KUL w latach 2012-2015. 

Tegoroczne rozważania rekolekcyjne koncentrowały się wokół królowania Chrystusa w życiu brata mniejszego.

 

 

2016-11-17

W dniach 14-17 listopada 2016 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywały się warsztaty dla ponad 90. franciszkańskich przełożonych, należących do prowincji z obszaru Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Tegoroczne dni formacyjne odbywały się pod hasłem „Sakrament miłosierdzia” i wpisywały się w tematykę kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia przeżywanego przez ostatnie miesiące w Kościele.

Przełożeni franciszkańskich wspólnot z terenów Polski i Ukrainy mieli okazję pogłębić problematykę sakramentu pokuty i pojednania z perspektywy teologiczno-moralnej, psychologicznej, kulturowej i liturgicznej. W czasie warsztatów swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele kapucyńskiej Szkoły dla spowiedników: o. dr Kazimeirz Fryzeł CSsR,  mgr Alicja Furmanik oraz o. dr Jordan Śliwiński OFMCap. Z kolei zagadnienie celebracji pokutnych poruszył w swoim wystąpieniu o. dr Kamil Paczkowski OFM z Prowincji  ś­­­­­w. Franciszka z Asyżu.

Podczas spotkań warsztatowych zakonnicy mieli szansę otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania w omawianych kwestiach oraz dzielili się osobistymi trudnościami związanymi ze sprawowaniem sakramentu miłosierdzia w aktualnych warunkach kulturowych.

PROGRAM WARSZTATÓW

 

PONIEDZIAŁEK, 14 listopada

 18.00  Zakwaterowanie (recepcja w Domu Pielgrzyma)

 19.00  Kolacjo-rekreacja (klasztor)

 

WTOREK, 15 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

          Przewodniczenie: o. Kustosz Azariasz Hess; Homilia: o. Jarosław Kania

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 9.00  Wprowadzenie (sala papieska): o. Hieronim Stypa OFM, sekretarz FiS Konferencji 

 9.15-12.15   Konferencja warsztatowa (sala papieska): o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR 

                    Trudności religijne związane z sakramentem pokuty i pojednania 

 10.30-11.00  Przerwa na kawę (kawiarnia)

 12.30  Obiad (restauracja)

 15.00-17.30  Konferencja warsztatowa (sala papieska): mgr Alicja Furmanik 

                    Trudności psychologiczne związane z sakramentem pokuty i pojednania

 16.00-16.30  Przerwa

 18.00  Nieszpory z Godziną czytań (bazylika): o. Hieronim Stypa

 19.00  Kolacja (restauracja)

 

ŚRODA, 16 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

         Przewodniczenie: o. Daniel Botwina; Homilia: o. Bernard Marciniak

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 09.30-12.15  Konferencja warsztatowa (sala papieska): o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap 

                         Trudności kulturowe w kontekście sakramentu pokuty i pojednania 

 10.30-11.00  Przerwa na kawę (kawiarnia)

 12.30  Obiad (restauracja)

 15.00-16.00  Konferencja warsztatowa (sala papieska): o. dr Kamil Paczkowski OFM

                    Celebracje pokutne w świetle Rytuału „Obrzędy pokuty”

 16.00-16.30 Przerwa

 16.30  Panel podsumowujący, pytania do prelegentów (sala papieska)

 18.00  Nieszpory z Godziną czytań (bazylika) – o. Rufin Maryjka

 19.00  Kolacjo-rekreacja (restauracja)

 

CZWARTEK, 17 listopada

 7.00  Msza z Jutrznią (bazylika)

          Przewodniczenie: o. Antonin Brząkalik; Homilia: o. Alan Brzyski

 8.00  Śniadanie (restauracja)

 9.00- 11.30 Spotkania w grupach prowincjalnych z ministrami prowincjalnymi (m-sca wyznaczone)

 12.00  Podsumowanie warsztatów (sala papieska)

 12.30  Obiad (restauracja)

Provincie sv. Vaclava
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Wniebowzięcia NMP