Probacja
Probacja
2011-07-09

W Sanktuarium na Górze świętej Anny (Prowincja świętej Jadwigi) trwa probacja braci Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, która rozpoczęła się 25 czerwca a zakończy 9 lipca br.

Probacja
2010-06-26

Tegoroczna probacja (2010) odbyła się w dniach 26 czerwca – 10 lipca w klasztorze Prowincji świętej Jadwigi przy Sanktuarium na Górze świętej Anny (ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra św. Anny, tel. 77/4630900, email: annasancta@opole.opoka.org.pl).

Probacja
2009-06-27

Tegoroczna probacja (2009) odbyła się w dniach 27 czerwca – 11 lipca w klasztorze Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Skępem (ul. Klasztorna 5; 87-630 Skępe; tel.(054 2877035; http://www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/skepe/glowna.html).

Probacja
2008-06-27

W 2008 roku probacja braci naszej Konferencji odbyła się w dniach od 27 czerwca do 11 lipca, w klasztorze braci w Dursztynie (Prowincja Matki Bozej Anielskiej).

Bernardyni
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Św. Jadwigi
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela