Provincie sv. Vaclava / aktualizacja 24.04.2012
o. Jakub František Sadílek OFM
Minister Prowincjalny
Jungmannovo nam. 18
110 00 Praha
Ceska Republica
tel.: ?
e-mial: jeronym@ofm.cz
o. Jeronym Jurka OFM
Prowincjalny Sekretarz Formacji i Studiów
Jungmannovo nam. 18
110 00 Praha
Ceska Republica
tel.: +420 224 490 355
e-mail: regalat@ofm.cz
o. Didak Klucka OFM
Animator Duszpasterstwa Powołań
Komenskeho 17
323 13 Plzen
Ceska Republica
tel.: ?
e-mial: didak@ofm.cz
o. Filip Rathousky OFM
Magister Postulatu
Jungmannovo nam. 18
110 00 Praha
Ceska Republica
tel.: ?
e-mial: filip@ofm.cz
o. Dominik Valer OFM
Magister Junioratu
Jungmannovo nam. 18
110 00 Praha
Ceska Republica
tel.: ?
e-mial: dominik@ofm.cz
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka