Fundacja Rosja i Kazachstan / aktualizacja 24.04.2012
---
Prezes Fundacji
ul. Tlendieva 9
050005 Almaty
Kazakhstan
tel.: +7727 295 69 68
e-mial: eliot.ofm@wp.pl
Kuria Generalna
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Michała Archanioła