Prowincja Wniebowzięcia NMP
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Św. Jadwigi