Prowincja Św. Franciszka
Prowincja Wniebowzięcia NMP
Prowincja Św. Jadwigi
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava