Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Prowincja Matki Bożej Anielskiej
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Prowincja Wniebowzięcia NMP