Kuria Generalna
Prowincja Michała Archanioła
Provincia Najsvatejsieho Spasitela
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Św. Franciszka