Kuria Generalna
Provincie sv. Vaclava
Prowincja Michała Archanioła
Bernardyni
Prowincja Matki Bożej Anielskiej